Festival MLADE RIME, 14. junij

Danes ste vabljeni na drugi dan festivala MLADE RIME.
Po nastopu pesnikov sledi predskupina Koza Riba in nato zasedba ORKESTRADA.
Vabljeni k poslušanju!

tO jE To

Po uDArnEm zaČeTkU gReMo naPReJ!!!
DrUGi dAn FeSTivALa
mLaDE RiMe
dOsaDNe Ko kURac?
kJE & kDaJ?
mENza pRi kOriTu
mEteLKoVa
14. juNiJ 2011
21:00
ciRkuS pRi kOriTu:
pORoKa BrADatE žENe iN duNaJsKEga KaStRaTA
pOeZiJa:
miTjA dRaB
bArBaRA PoGačNik
LaUra REpoVš
mArKo MaTiČEtov
gLasBa:
kOza riBA
oRKeSTRadA
zAŽeLJeNi pROsTovOLJni pRiSpEvKi
pOdPri fEsTivAL
sE Ti LjuBi?
pOeZiJa jE kUL!
Foto: Bojan Stepančič
Foto: Jan Prpič
Advertisements